ಸಂಪರ್ಕ

ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವಿಳಾಸ:

ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ(ರಿ.)
ಎಂ.ವಿ.ಸೀ. ಸಂಶೋಧನ ಕೇಂದ್ರ
(ಹಂಪಿ ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದೆ)

ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾ ಭವನ

3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ನರಸಿಂಹರಾಜಾ ಕಾಲೋನಿ
ಬೆಂಗಳೂರು - 560 019

ದೂರವಾಣಿ: 080- 26615877, 26676773
ವಿ-ಅಂಚೆ: bmsritrust@gmail.com
ಅಂತರಜಾಲ ತಾಣ: www.bmshri.org