ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥಗಳು

ಈ ಕೆಳಕಂಡ ೪೮೦ ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೂರ್ವ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ಕನ್ನಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಶೋಧಕರಿಗೆ ಅಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಅಲಭ್ಯ ಆಕರ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರತಿಷ್ಥಾನದ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರವೇಶ ಉಚಿತ

 ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಟ್ಟಿ - ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹೆಸರಿನ ಅಕಾರಾದಿ

    ಅಭಿನಂದನಗೊಂಡ  ಮಹನೀಯರ ಹೆಸರು

    ಅಭಿನಂದನ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು

        ವರ್ಗ ಸಂಖ್ಯೆ

Ananda Coomaraswamy

Ananda Coomaraswamy Centenary

080.887 COO

Asan Kumaran

Poetry and Renaissance

080.888 ASA

Coomaraswamy Anand

Ananda Coomaraswamy Centanary

080.887 COO

Diwakar R.R.

Karnataka Darshana

080.883521 DIW

Gokak V.K.

Indian Response to poetry in English

080.888 GOK

Gokak V.K.

Vinayk Krishna Gokak

080.888 GOK

Kumaran Asan

Poetry and Renaissance

080.888 ASA

Mishra L.N.

The Heritage of India

080.883521  MIS

Mokashi Punekar Shankar

Sandalwood

080.888 PUN

Pai T.M.A.

Knowledge is Power

080.8809 PAI

Ritti Shrivivas

Pratnakirti

080.884  RIT

Sastry S.Srikantha

Srikanthika

080.8897 SAS

Shankar Mokashi Punekar

Sandalwood

080.888 PUN

Srikantaya S.

Life and Works of S.Srikantay

080.8897 SRI

Srikantha Sastri S.

Srikanthika

080.8897 SAS

T.M.A. Pai

Knowledge is Power

080.8809 PAI

Visvesvaraya M.

M.V.

080.8862  VIS

ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ

ಶ್ರೀಗಿರಿಮಂದಾರ

080.882945  AKK 

ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ ಎನ್.

ಅನಂತನಿಧಿ

080.888 ANA

ಅನ್ನದಾನೀಶ್ವರ

ಅನುಭಾವಿ

080.882945  ANN

ಅನ್ನಪೂರ್ಣಮ್ಮ ಸಿ.

ಸಂಜೀವಿನಿ

080.8861 ANN

ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ

ಧ್ಯೇಯಪಥದ ದೀಪಧಾರಿ

080.8836 VIR

ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

ಹೇಮಾವತಿಯ ಚೇತನ

080.888 IYEG

ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

ಗೊರೂರು ಗೌರವ ಗ್ರಂಥ

080.888 IYEG

ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ

ಡಾ.ಮಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 IYEM

ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ

ಮಾಸ್ತಿ ಸ್ಮರಣೆ

080.888 IYEM

ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ:ಮಾಸ್ತಿ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 IYEM

ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ

ಮಾಸ್ತಿ ನಮನ

080.888 IYEM

ಅಯ್ಯಂಗಾರ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

080.888 IYEM

ಅಶ್ವತ್ಥ್ ಸಿ.

ತಂಬೂರಿ

080.8878 ASW

ಅಳ್ವಾರೈಯಂಗಾರ್ ಜಗ್ಗು

ವಕುಲಭೂಷಣ

080.888 JAG

ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಡೀಗಾರು ವೆಂಕಟರಮಣ

ಪಾವೆಂ ಕಸ್ತೂರಿ

080.888 ACH

ಆರಾಧ್ಯ ಆರ್.ಎಂ.ಬಿ.

ಸಾಧನೆಗಳ ಹರಿಕಾರ

080.8836  ARA

ಆರಾಧ್ಯ ಆರ್.ಎಂ.ಬಿ.

ಸೇವಾಸಂಪದ

080.8836  ARA

ಆಲೂರು ವೆಂಕಟರಾಯ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕುಲಪುರೋಹಿತರು

080.888 ALU

ಆಸೂರಿ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್

ಪದ್ಮ ಪಲ್ಲವ

080.8878 PAD

ಇಂದಿರಾ ಎಂ.ಕೆ.

ಸುರಗಿ

080.888 IND

ಇನಾಂದಾರ್ ವಿ.ಎಂ.

ಕಾದಂಬರಿ ಲೋಕ

080.888 INA

ಇನಾಂದಾರ್ ವಿ.ಎಂ.

ನವನೀತ

080.888 INA

ಇಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ

ದೇಗುಲಜ್ಯೋತಿ

080.882945  IMM

ಉಡುಪು ವಾಸುದೇವ ಭಟ್ಟ

ನಾದ ಸುನಾದ

080.8878 BHAV

ಉಷಾ ಪಿ.ರೈ

ಸಮೃದ್ಧಿ

080.888 RAIU

ಎನ್ಕೆ

ನಾನಿಕಾಕಾ:ಎನ್ಕೆ ಬದುಕು-ಬರೆಹ

080.888 KULN

ಎರ್ತೂರು ಶಾಂತಿರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಶಾಂತಿಶ್ರೀ

080.882944 SAS

ಎಲ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಸೌಜನ್ಯ

080.888 SES

ಎಲ್.ಎಸ್.ಎಸ್.

ಕನ್ನಡ ಜನಪ್ರಿತಿ

080.888 SES

ಕಣವಿ ಚೆನ್ನವೀರ

ಬೆಳಕು

080.888 KAN

ಕನ್ನಡ ಕವಿಕಾವ್ಯಮಾಲೆ

ಬೆಳ್ಳಿ ಶಾರದೆ

080.88097 KKK

ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ

ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ ಅವರ ಬದುಕು-ಬರೆಹ

080.888 KAM

ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ

ಕಮಲಾಭಿನಂದನ

080.888 KAM

ಕಮಲಾ ಹಂಪನಾ

ಪದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ

080.888 KAM

ಕಸ್ತೂರಿ ನಾ

ಕಸ್ತೂರಿ ಶತಕಂ

080.888 KAS

ಕಸ್ತೂರಿ ಪಾವೆಂ

ಪಾವೆಂ ಕಸ್ತೂರಿ

080.888 ACH

ಕಾಮತ ಎಂ.ಎನ್.

ಎಂ.ಎನ್.ಕಾಮತ್ ಒಂದು ಪರಿಚಯ

080.888 KAM

ಕಾಮತ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ

ಕಮ್ಮಟಿಗ

080.888 KAMK

ಕಾಮತ ಸೂರ್ಯನಾಥ

ಸೂರ್ಯಕೀರ್ತಿ

080.8897 KAM

ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಗೌರೀಶ

ನೀಲಾಂಜನ

080.888 KAIG

ಕಾರಂತ ಬಿ.ವಿ.

ರಂಗಜಂಗಮ

080.88792 KAR

ಕಾರಂತ ಶಿವರಾಮ

ಅಭಿನಂದನ

080.888 KARB

ಕಾಳಿಂಗ ರಾವ್ ಪಿ.

ಸುಗಮ ಸಂಗೀತ ಸಾರ್ವಭೌಮ

080.8878 KAL

ಕಿಣಿ ಕೆ.ದಾಮೋದರ

ವಜ್ರಕುಸುಮ

080.88379 KIN

ಕು.ಶಿ.

ಪ್ರವೃತ್ತ

080.8837 BHAK

ಕು.ಶಿ.

ಲೋಕಮಿತ್ರ

080.8837 BHAK

ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಪಂಡಿತರತ್ನಂ

080.888 SHAK

ಕುಮಾರಾರಾಧ್ಯರು

ಆರಾಧ್ಯಸುರಭಿ

080.882945  KUM

ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎನ.ಕೆ.

ನಾನಿಕಾಕಾ:ಎನ್ಕೆ ಬದುಕು-ಬರೆಹ

080.888 KULN

ಕುವೆಂಪು

ಉಡುಗೊರೆ

080.888 KUV

ಕುವೆಂಪು

ಉಪಾಯನ ಕೃತಿ ಕರಂಡ

080.888 KUV

ಕುವೆಂಪು

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ

080.888 KUV

ಕುವೆಂಪು

ಕುವೆಂಪು -ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ

080.888 KUV

ಕುವೆಂಪು

ಕುವೆಂಪು-ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಶಿಷ್ಟೈ

080.888 KUV

ಕುಸುಮಾಕರ ದೇಸಾಯಿ

ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ

080.883521  DES

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ ಸಿ.ಪಿ.

ಸಾರ್ಥಕ

080.888 KRIN

ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ ಸೇಡಿಯಾಪು

ಒಸಗೆ

080.888 BHAS

ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ ಸೇಡಿಯಾಪು

ನಂದಾದೀವಿಗೆ

080.888 BHAS

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪುರಾಣಿಕ

ಕಾದಂಬರಿ ದರ್ಶನ

080.888 PURK

ಕೃಷ್ಣವಟ್ಟಂ

ಮಲಹರಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ

080.88097 KRI

ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮಾ ಬೆಟಗೇರಿ

ಕವಿಭೂಷಣ

080.888 BET

ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎ.ಆರ್.

ಅಭಿನಂದನ

080.888 SASK

ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎ.ಆರ್.

ಸ್ಮೃತಿಪುಷ್ಪ

080.888 SASK

ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎ.ಆರ್.

ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮರಣಸಂಚಿಕೆ

080.888 SASK

ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಎನ್.

ಧನ್ಯಜೀವಿ

080.8837 KRI

ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ

ಕಮ್ಮಟಿಗ

080.888 KAMK

ಕೆ.ದಾಮೋದರ ಕಿಣಿ

ವಜ್ರಕುಸುಮ

080.88379 KIN

ಕೆ.ವೆಂಕಟರಮಣ ಪಟವರ್ಧನ್

ಸುಮ್ಮಾನಿ 100

080.8837 PAT

ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ ಡಿ.

ಲೋಕಸೇವಾನಿರತ ಕೊಂಗಾಡಿಯಪ್ಪ

080.8836  KON

ಕೊಟ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಎಂ.ಬಿ.

ವಿಭಾವ

080.888 KOT

ಕೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ

ಅಭಿರಾಮ

080.88097 KOD

ಗಂಗಮ್ಮ ವೀರಪ್ಪ ಚಿನಿವಾರ

ಮಾತೋಶ್ರೀ

080.8836  GANC

ಗಂಗಾಧರ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ

ವಿಶ್ವಪ್ರಭೆ

080.882945  GAN

ಗಂಗಾಧರ ರಾಜಯೋಗೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ

ಪೂರ್ಣಜ್ಞ ಗಂಗಾಧರ

080.882945  GAN

ಗಡಾದ ವೀ.ವೀ.

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿರಿ

080.8837 GAD

ಗಣಪತಿ ಮೊಳೆಯಾರ

ಸಂಸ್ಮರಣೆ

080.888 MOL

ಗದಿಗೆಯ್ಯ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ ಹೊನ್ನಾಪುರಮಠ

ಹೊನ್ನಪುರ

080.888 HON

ಗಾಂಧಿ ಮೋಹನದಾಸ ಕರಮಚಂದ

ಮಹಾತ್ಮಾಗಾಂಧಿ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮಾ.ಸಂ.

080.8832  GAN

ಗಿರಡ್ಡಿ ಗೋವಿಂದರಾಜ

ತಲಸ್ಪರ್ಶಿ

080.888 GIR

ಗಿರಿಧರಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಿ.ವಿ.

ಕುಲದೀಪ

080.8862  SHA

ಗೀರ್ವಾಣಮ್ಮ ಎಸ್.ಎಹ್.

ಗೀರ್ವಾಣ

080.888 GIR

ಗುಂಡಪ್ಪ ಡಿ.ವಿ.

ಚಿಗುರು

080.888 GUN

ಗುಂಡಪ್ಪ ಡಿ.ವಿ.

ವನಸುಮ

080.888 GUN

ಗುಂಡಪ್ಪ ಡಿ.ವಿ.

ಧೀಮಂತ

080.888 GUN

ಗುಂಡಪ್ಪ ಡಿ.ವಿ.

ಡಿ ವಿ ಜಿ

080.888 GUN

ಗುಂಡುರಾವ್ ಜಿ.ಕೆ.

ಕಾರ್ಯಕರ್ತ

080.8809 GUN

ಗುಂಡೂರಾವ್ ಬಿ.ಎಸ.

ವನಸುಮ

080.8837 GUN

ಗುರುಗೋವಿಂದ ವಿಠಲದಾಸ

ಹರಿದಾಸ ಕುಲತಿಲಕ

080.882945  GUR

ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ

ಹೇಮಾವತಿಯ ಚೇತನ

080.888 IYEG

ಗೊರೂರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ

ಗೊರೂರು ಗೌರವ ಗ್ರಂಥ

080.888 IYEG

ಗೋಕಾಕ ವಿ.ಕೃ.

ವಿನಾಯಕ ವಾಙ್ಮಯ

080.888 GOK

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಸ್ರಣ್ಣ

ಶ್ರಂಧಾಂಜಲಿ

080.882945  ASR

ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ

ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಸ್ಮರಣಸಂಚಿಕೆ

080.882944  GOM

ಗೋವಿಂದ ಗೌಡ ಹೆಚ್.ಜಿ.

ಸುವರ್ಣ ಪಥ

080.883521  GOV

ಗೋವಿಂದ ಪೈ

ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಪುಟ

080.888 PAI

ಗೋವಿಂದ ಪೈ

ದೀವಿಗೆ

080.888 PAI

ಗೋವಿಂದ ಪೈ

ಶಬ್ದಪುರುಷ

080.888 PAI

ಗೌರೀಶ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

ನೀಲಾಂಜನ

080.888 KAIG

ಚಂದ್ರಕಲಾ ಬಿ.ಎಸ್.

ಸಾರ್ಥಕ

080.8878 CHAM

ಚಂದ್ರಶೇಖರ ರಾ.ನಂ.

ಕನ್ನಡ ಚಂದ್ರ

080.888 CHA

ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ  ಬೆಳಗೆರೆ

ಇದು ಎಂಥ ಜೀವನವಯ್ಯ!

080.888 SHAC

ಚಂದ್ರಶೇಖರಾಚಾರ್ಯ ನಾ.ಭಾ.

ಆಚಾರ್ಯಾಭಿವಂದನ

080.8868 CHA

ಚಡಗ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ

ಸಡಗರ

080.888 CHA

ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ

ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

080.8837 CHA

ಚನ್ನಬಸವದೇವ

ಅರಳು

080.882945  CHA

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ.

ಕ್ರೀಯಚೇತನ

080.888 CHI

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ.

ಚಿದಾನಂದ ಸಿರಿ

080.888 CHI

ಚಿದಾನಂದಮೂರ್ತಿ ಎಂ.

ಸಂಶೋಧನ

080.888 CHI

ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ಬೆಳಕು

080.888 KAN

ಜಗ್ಗು ಅಳ್ವಾರೈಯಂಗಾರ್

ವಕುಲಭೂಷಣ

080.888 JAG

ಜಚನಿ

ಚೆನ್ನೋಟ

080.882945  JAC

ಜಚನಿ

ಜೀವನಸಿದ್ಧಿ

080.882945  JAC

ಜಚನಿ

ದಾಸೋಹ

080.882945  JAC

ಜಡಭರತ

ಜಿ.ಬಿ.ಶತನಮನ

080.888 JOS

ಜತ್ತಿ ದಾನಪ್ಪ

ದಾನಸಿರಿ

080.883512  JAT 

ಜಯತೀರ್ಥ ರಾಜಪುರೋಹಿತ

ಜಯತೀರ್ಥ

080.888 RAJ

ಜಯದೇವ ಮುರುಘರಾಜೇಂದ್ರ

ಓಂ ಜಂಗಮ ಜ್ಯೋತಿ

080.882945  JAY

ಜಯಮ್ಮ ಬಿ.

ಬಿ.ಜಯಮ್ಮ ಗೌರವ ಸಂಚಿಕೆ

080.887914 JAY

ಜಯವಂತ ಕುಳ್ಳಿ

ಜಯವಂತ

080.884 KUL

ಜರಗನಹಳ್ಳಿ ಶಿವಶಂಕರ

ತುಂತುರು

080.888 SHIJ

ಜವರಪ್ಪಗೌಡ ಪಿ.ಎನ್.

ಸಾಹಸಯಾತ್ರಿ

080.88323  JAV

ಜವರೇಗೌಡ ದೇ.

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

080.888 JAV

ಜವರೇಗೌಡ ದೇ.

ರಸಷಷ್ಟಿ

080.888 JAV

ಜಿಎಸ್ಎಸ್

ಸ್ನೇಹ ಕಾರ್ತೀಕ

080.888 SIV

ಜಿಎಸ್ಎಸ್

ಜಿ.ಎಸ.ಎಸ.75

080.888 SIV

ಜೋಶಿ ಎಂ.ಎಂ.

ನಯನ ಬ್ರಹ್ಮ

080.8861 JOS

ಜೋಶಿ ಜಿ.ಬಿ.

ಜಿ.ಬಿ.ಶತನಮನ

080.888 JOS

ಜೋಶಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಹೋರಾಟ

080.88097 JOS

ಜೋಶಿ ಶಂ.ಬಾ.

ಅಧ್ಯಯನ

080.8809 JOS

ಜೋಳದರಾಶಿ ಕೆ.ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು

ಗಮಕ ಕಲಾನಿಧಿ

080.8878 JOL

ಟೀಕಾ ವೆಂಕಟಾಚಲ ಗುಪ್ತ

ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ

080.882945 TIK

ಟೇಕೂರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ

ಟೇಕೂರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ

080.88329   SUB

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.

ಚಿಗುರು

080.888 GUN

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.

ವನಸುಮ

080.888 GUN

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.

ಧೀಮಂತ

080.888 GUN

ಡಿ.ವಿ.ಜಿ.

ಡಿ ವಿ.ಜಿ

080.888 GUN

ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಚನ್ನಬಸಪ್ಪ

ಕನ್ನಡದ ದೀಪ

080.8837 CHA

ತರಾಸು

ತ.ರಾ.ಸು.ಬದುಕು-ಬರೆಹ

080.888 TARK

ತವಗ ಭೀಮಸೇನರಾವ

ತವಗಶ್ರೀ

080.888 TAV

ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ಮುಳಿಯ

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

080.888 THI

ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಎಸ್.ಎಲ್.

ಸೇವಾಭಿನಂದನ-ಅದ್ಯಾತ್ಮಸಾಧನ

080.8861 THI

ತಿರುಕ

ನಂದನವನ

080.882945  RAGM

ತಿರುಮಲೆ ರಾಜಮ್ಮ

ಭಾರತಿ

080.888 RAJ

ತೀನಂಶ್ರೀ

ಶ್ರೀಕಂಠತೀರ್ಥ

080.888 SRE

ದಿವಾಕರ ಆರ್.ಆರ್.

Karnataka Darshana

080.883521  DIW

ದೇಜಗೌ

ಅಮೃತ ವರ್ಷ

080.888 JAV

ದೇಜಗೌ

ರಸಷಷ್ಟಿ

080.888 JAV

ದೇರಾಜೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ

ರಸ ಋಷಿ

080.8839  SIT

ದೇವರಕೊಂಡಾರೆಡ್ಡಿ

ಗುಣಮಧುರ

080.884 RED

ದೇವುಡು

ಜ್ಞಾನಸುಧಾ

080.888 DEV

ದೇಶಪಾಂಡೆ ಆರ್.ವಿ.

ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ

080.883521  DES

ದೇಸಾಯಿ ಕುಸುಮಾಕರ

ಕುಸುಮಾಂಜಲಿ

080.883521  DES

ದೇಸಾಯಿ ಶಾಂತಿನಾಥ

ಮುಕ್ತಚಂದ

080.888 DESS

ದೇಸಾಯಿ ಸರಿತಾ ಕುಸುಮಾಕರ

ಸಹನಾ

080.888 DESS

ದೊಡವಾಡ ಜಿ.ಜಿ.

ಧರ್ಮದೀಪ್ತಿ

080.88658 DOD

ದೊಡ್ಡನಗೌಡರು ಜೋಳದರಾಶಿ ಕೆ.

ಗಮಕ ಕಲಾನಿಧಿ

080.8878 JOL

ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ

ಜಾನಪದ ಜಂಗಮ

080.888 DOD

ದೊಡ್ಡರಂಗೇಗೌಡ

ಸೃಜನ ಸಂಪನ್ನ

080.888 DOD

ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಆರ್.ಎನ್.

ಮಹತೀ

080.8878 DOR

ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಎಂ.ಆರ್.

ಸಾಧಕ-ಶಿಕ್ಷಕ-ಚಿಂತಕ

080.8837 DOR

ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಟಿ.ವಿ.

ಕಲಾಚೇತನ

080.88792 DWA

ಧರ್ಮಸಿಂಗ

ಧರ್ಮಚೇತನ ಧರ್ಮಸಿಂಗ

080.883521  DHA

ಧರ್ಮಸಿಂಗ

ದಣಿಯದ ಧರ್ಮಸಿಂಗ

080.883521  DHA

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ

ಸಮರ್ಪಣೆ

080.882944 HEGM

ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ

ಸುವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ

080.882944 SKDS

ನಂಜುಂಡರಾವ್ ಎಂ.ಎಸ್.

ಚಿತ್ರಕಲಾ

080.8875 NAN

ನಂಜುಂಡರಾವ್ ಎಂ.ಎಸ್.

ನಂಜುಂಡಸಿರಿ

080.8875 NAN

ನಂಜುಂಡಾರಾಧ್ಯ ಎಂ.ಜಿ.

ಅಮರ ವಾಣಿ

080.888 NAN

ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸಿ.

ನಮನ

080.883527  NAR

ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಸಿ.

ಸ್ಮೃತಿ

080.883527  NAR

ನರಸಿಂಹಶಾಸ್ತ್ರಿ ದೇವುಡು

ಜ್ಞಾನಸುಧಾ

080.888 DEV

ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.ಎಸ್.

ಚಂದನ

080.888 NARK

ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಡಿ.ಎಲ್.

ಉಪಾಯನ

080.888 NAR

ನರಹಳ್ಳಿ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಾ ವಿವೇಕ

080.888 BAL

ನಾಗರಾಜಪ್ಪ ಕೆ.ಜಿ.

ಅನ್ವೇಷಕ

080.888 NAG

ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಹಂಪ

ಬರಹ ಬಾಗಿನ

080.888 HAM

ನಾಗರಾಜಯ್ಯ ಹಂಪ

ಸಂಕೃತಿ

080.888 HAM

ನಾಗರಾಜ್ ಎಂ.ಜಿ.

ನಾಗಾಭಿನಂದನ

080.8897 NAG

ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್.

ನಾಗಸಂಪಿಗೆ

080.888 NAG

ನಾಗೇಗೌಡ ಎಚ್.ಎಲ್.

ನಾಗವಲ್ಲಿ

080.888 NAG

ನಾಗೇಶ್ ಎಹ್.ವಿ.

ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಯನ

080.88309  NAG

ನಾಯಕ ವಿ.ಗ.

ಹೊನ್ನಾರ ಜಾಜಿ

080.888 NAYV

ನಾಯಕ ಹಾ.ಮಾ.

ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಋಣಿ

080.888 NAY

ನಾರಾಯಣ ಜಿ.

ಜಿ.ನಾರಾಯಣ ಅಭಿನಂದನ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 NAR

ನಾರಾಯಣ ಪಿ.ಕೆ.

ಸ್ಫಟಿಕ ಮಂಜೂಷ

080.888 NARP

ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ

ರಂಗ ವೈಖರಿ

080.8839  BHA

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೆ.

ಸಾಧನೆಗಳ ಹರಿಕಾರ

080.883521  NAR

ನಿಜಗುಣ ಸ್ವಾಮಿ

ನಿಜಗುಣ

080.882945  NIJ

ನಿಜಲಿಂಗಪ್ಪ ಎಸ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆ

080.883521  NIJ

ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್

ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ನಿಟ್ಟೂರು

080.88342  SRIN

ನಿಟ್ಟೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್

ಶತಮಾನದ ಸಾಕ್ಷಿ ಪುರುಷ

080.88342  SRIN

ನಿಡಗುಂದಿ ರಂ.ರಾ.

ರಂಗ ತರಂಗ

080.8837 NID

ನಿರಂಜನ

ನೆನಪು ಸಿಹಿ

080.888 NIR

ನಿರುಪಮಾ

ನಿರುಪಮಲೋಕ

080.888 NIR

ನಿಸಾರ್ ಅಹಮದ್ ಕೆ.ಎಸ.

ನಿಸಾರ್ ನಿಮಗಿದೋ ನಮನ

080.888 NIS

ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಹಿರೇಮಠ

ವಾತ್ಸಲ್ಯ

080.888 HIRP

ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾವ್

ತೆಂಕಣ ಗಾಳಿ

080.888 PAN

ಪಂಡಿತ್ ಬಿ.ವಿ.

ಸದ್ವೈದ್ಯ

080.8861 PAN

ಪಟವರ್ಧನ್ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಮಣ

ಸುಮ್ಮಾನಿ 100

080.8837 PAT

ಪಡಕೋಣೆ ರಮಾನಂದ

ಪರಮಾನಂದ

080.888 RAM

ಪದ್ಮಚರಣ್

ಪದ್ಮ ಪಲ್ಲವ

080.8878 PAD

ಪರಮೇಶ್ಬರ ಭಟ್ಟ ಎಸ್.ವಿ.

ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

080.888 BHAP

ಪರಮೇಶ್ಬರ ಭಟ್ಟ ಎಸ್.ವಿ.

ಪೂರ್ಣಕುಂಭ

080.888 BHAP

ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್ ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ

ಗಮಕ ಶಾರದೆ

080.8878 SHA

ಪಾಡೀಗಾರು ವೆಂಕಟರಮಣ ಆಚಾರ್ಯ

ಪಾವೆಂ ಕಸ್ತೂರಿ

080.888 ACH

ಪಾವೆಂ ಕಸ್ತೂರಿ

ಪಾವೆಂ ಕಸ್ತೂರಿ

080.888 ACH

ಪುಟ್ಟನರಸಯ್ಯ ಕೆ.ಸಿ.

ಕೃತಾರ್ಥ

080.883527  PUTK

ಪುಟ್ಟನರಸಯ್ಯ ಕೆ.ಸಿ.

ಸಾರ್ಥಕ

080.883527  PUTK

ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ.

ಉಡುಗೊರೆ

080.888 KUV

ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ.

ಉಪಾಯನ ಕೃತಿ ಕರಂಡ

080.888 KUV

ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ.

ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ

080.888 KUV

ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ.

ಕುವೆಂಪು -ಶೂದ್ರ ತಪಸ್ವಿ

080.888 KUV

ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಕೆ.ವಿ.

ಕುವೆಂಪು-ಪ್ರಕೃತಿ ವೈಶಿಷ್ಟೈ

080.888 KUV

ಪುನರೂರ ಹರಿಕೃಷ್ಣ

ಪುನರೂರು ಪುರಸ್ಕಾರ

080.888 PUNK

ಪುರಾಣಿಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ

ಕಾದಂಬರಿ ದರ್ಶನ

080.888 PURK

ಪುರಾಣಿಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ

ಕಾವ್ಯಾನಂದ

080.888 PURS

ಪುರಾಣಿಕ ಸಿದ್ದಯ್ಯ

ಸಹೃದಯ

080.888 PURS

ಪೈ ಗೋವಿಂದ

ಗೋವಿಂದ ಪೈ ಸಂಶೋಧನ ಸಂಪುಟ

080.888 PAI

ಪೈ ಗೋವಿಂದ

ದೀವಿಗೆ

080.888 PAI

ಪೈ ಗೋವಿಂದ

ಶಬ್ದಪುರುಷ

080.888 PAI

ಪೈ ಟ.ಎಮ್.ಎ.

Knowledge is Power

080.8809 PAI

ಪೈಲೂರು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್

ನೆರಳು ಚೆಲ್ಲಿದ ಮಾಮರ

080.8863  LAK

ಪ್ರಸಾದ ಜಿ.ಹೆಚ್.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಾಳೆಯಗರರ ನ್ಯಾಯಾಡಳಿತ

080.88343  PRA

ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಎಸ್.

ಸಾರೆಕೊಪ್ಪದ ಬಂಗಾರ

080.883521  BAN

ಬದರಿನಾರಯಣ್ ಎ.ಆರ್.

ಶಿಕ್ಷಣ-ಸಂಸ್ಕೃತಿ

080.883521  BAD

ಬಲ್ಲಾಳ ನಿ.ಮುರಾರಿ

ಪರಿಸರ ಗೆಳೆಯ ಮುರಾರಿ

080.8809 BAL

ಬಸವರಾಧ್ಯ ಎನ್.

ಆರಾಧ್ಯ ಸಿರಿ

080.888 BASN

ಬಸವೇಶ್ವರ

Sri Basavesvara

080.882945  BAS

ಬಾಪು ರಾಮಣ್ಣ

ನೂರೈದರ ಧೀಮಂತ

080.88344  RAM

ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ

ಅಭಿನಂದನಾ

080.882945  BAL

ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನರಹಳ್ಳಿ

ಕನ್ನಡ ವಿಮರ್ಶಾ ವಿವೇಕ

080.888 BAL

ಬಾಹುಬಲಿ ವೇಣೂರು

ವೇಣೂರು ಸಿರಿ ಬಾಹುಬಲಿ

080.882944  BAHV

ಬಾಹುಬಲಿ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ

ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಸ್ಮರಣಸಂಚಿಕೆ

080.882944 GOM

ಬುರ್ಲಿ ಬಿಂದು ಮಾಧವ

ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ

080.88323 BUR

ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಂ

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾತಿಲಕ

080.8878 VENB

ಬೆಟಗೇರಿ ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮಾ

ಕವಿಭೂಷಣ

080.888 BET

ಬೆಳಗೆರೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ

ಇದು ಎಂಥ ಜೀವನವಯ್ಯ!

080.888 SHAC

ಬೇಂದ್ರೆ ದ.ರಾ.

ಇಳಿದು ಬಾ ತಾಯಿ

080.888 BEN

ಬೋರಲಿಂಗಯ್ಯ ಹಿ.ಚ.

ಆದಿವಾಸಿ ಆಖ್ಯಾನ

080.8839  BOR

ಭಟ್ಟ ಉಡುಪಿ ವಾಸುಧೇವ

ನಾದ ಸುನಾದ

080.8878 BHAV

ಭಟ್ಟ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಸ.ವಿ.

ಪರಮೇಶ್ವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

080.888 BHAP

ಭಟ್ಟ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎಸ.ವಿ.

ಪೂರ್ಣಕುಂಭ

080.888 BHAP

ಭಟ್ಟ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ

ಮಹಾಬಲ

080.888 BHAM

ಭಟ್ಟ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ

ಮಹಾನಂದ

080.888 BHAM

ಭಟ್ಟ ರಘುನಾಥ ಎಚ್.ಆರ್.

ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ರಘುನಾಥಭಟ್ಟ ಸ್ಮರಣೆ

080.8897 BHAR

ಭಟ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ

ನೀಲಾಂಜನ

080.888 BHAL

ಭಟ್ಟ ಸೆಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ

ಒಸಗೆ

080.888 BHAS

ಭಟ್ಟ ಸೆಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣ

ನಂದಾದೀವಿಗೆ

080.888 BHAS

ಭಟ್ಟ ಹರಿದಾಸ ಕು.ಶಿ.

ಪ್ರವೃತ್ತ

080.8837 BHAK

ಭಟ್ಟ ಹರಿದಾಸ ಕು.ಶಿ.

ಲೋಕಮಿತ್ರ

080.8837 BHAK

ಭಟ್ಟ್ ಎಂ.ಮರಿಯಪ್ಪ

ಸಾರ್ಥಕ

080.884 BHAM

ಭಾಗವತ ಮಾಂಬಾಡಿ ನಾರಾಯಣ

ರಂಗ ವೈಖರಿ

080.8839  BHA

ಭೀಮಸೇನರಾವ ತವಗ

ತವಗಶ್ರೀ

080.888 TAV

ಭೈರಪ್ಪ ಎಸ್.ಎಲ್.

ಭೈರಪ್ಪಾಭಿನಂದನಾ

080.888 BHY

ಮಂಗೇಶರಾವ್ ಪಂಜೆ

ತೆಂಕಣ ಗಾಳಿ

080.888 PAN

ಮಂಜಯ್ಯ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ

ಸಮರ್ಪಣೆ

080.882944 HEGM

ಮನ್ಸೂರ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ

ಸಂಗೀತರತ್ನ

080.8878 MANM

ಮರಿಯಪ್ಪ ಭಟ್ಟ್ ಎಂ.

ಸಾರ್ಥಕ

080.884 BHAM

ಮರುಳಯ್ಯ ಸಾ.ಸಿ.

ಅಭಿಜ್ಞ

080.888 MAR

ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಎನ್.

ಎನ್.ಮಲ್ಲಪ್ಪನವರು

080.883527  MAL

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ

ಧನ್ಯಜೀವಿ

080.882945  RAGM

ಮಲ್ಲಾಡಿಹಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ

ನಂದನವನ

080.882945  RAGM

ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನ್ಸೂರ

ಸಂಗೀತರತ್ನ

080.8878 MANM

ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಟಿ.ಆರ್.

ಸಾತ್ವಿಕ

080.888 MAH

ಮಹಾದೇವಯ್ಯ ಟಿ.ಎನ್.

ಗುಪ್ತಗಂಗಾ

080.888 MAHTN

ಮಹಾಬಲ ಹೆಗಡೆ

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಾಬಲ

080.8839  HEG

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಟಿ.

ಮಹಾಬಲ

080.888 BHAM

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಟಿ.

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ

080.888 BHAM

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಟಿ.

ಜೀವನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ

080.888 BHAM

ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ ಟಿ.

ಮಹಾನಂದ

080.888 BHAM

ಮಳಿಮಠ ವಿ.ಎಸ್.

ಸತ್ಯಂ ಶಿವಂ ಸುಂದರಂ

080.88343  MAL

ಮಾII ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ

ಅನ್ನದಾತರ ಅಂಗಳದಿಂದ

080.88792 HIR

ಮಾಂಬಾಡಿ ನಾರಾಯಣ ಭಾಗವತ

ರಂಗ ವೈಖರಿ

080.8839  BHA

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ

ಡಾ.ಮಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 IYEM

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ

ಮಾಸ್ತಿ ನಮನ

080.888 IYEM

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ

ಮಾಸ್ತಿ ಸ್ಮರಣೆ

080.888 IYEM

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ:ಮಾಸ್ತಿ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 IYEM

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

080.888 IYEM

ಮಾಳವಾಡ ಸ.ಸ.

ವ್ಯಾಸಂಗ

080.888 MAL

ಮಿಶ್ರಾ ಎಲ್.ಎನ್.

The Heritage of India

080.883521  MIS

ಮುಗಳಿ ರಂ.ಶ್ರೀ.

ರಸಿಕರಂಗ ದರ್ಶನ

080.888 MUG

ಮುದ್ದಣ

ಮುದ್ದಣನಿಗೆ ನಮನ

080.888 MUD

ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ

ದೇಗುಲ ಸಂಪದ

080.882945  MUM

ಮುಮ್ಮಡಿ ನಿರ್ವಾಣ ಸ್ವಾಮಿ

ನಿರ್ವಾಣ ಶ್ರೀ

080.882945  MUMN

ಮುರಾರಿ ಬಲ್ಲಾಳ ನಿ.

ಪರಿಸರ ಗೆಳೆಯ ಮುರಾರಿ

080.8809 BAL

ಮುಳಿಯ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ

080.888 THI

ಮೂರ್ತಿರಾವ್ ಎ.ಎನ್.

ಶತಾಯುಷಿ

080.888 MUR

ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಜಿ.ಎಸ್.

ಜ್ಞಾನಸುಧಾ

080.883521  MEL

ಮೊಗಸಾಲೆ ನಾ.

ಅಯಸ್ಕಾಂತಾವರ

080.888 MOG

ಮೊಗಸಾಲೆ ನಾ.

ಮೊಗಸಾಲೆ

080.888 MOG

ಮೊಳೆಯಾರ ಗಣಪತಿ

ಸಂಸ್ಮರಣೆ

080.888 MOL

ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಧಕಿಯರು

080.883521  YAS

ಯಶೋಧರಮ್ಮ ದಾಸಪ್ಪ

ಯಶೋಧರಾ ಗಾಥೆ

080.883521  YAS

ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯ

ಸಂಪೂಜನ

080.888 YAM

ಯೋಗನರಸಿಂಹಂ ಎಚ್.

ಸಂಗೀತದ ಸಿರಿ

080.8878 YOG

ರಂಗಣ್ಣ ಎಸ್.ವಿ.

ಬಾಗಿನ

080.888 RAN

ರಘುನಾಥಭಟ್ಟ ಎಚ್.ಆರ್    

ಡಾ.ಎಚ್.ಆರ್.ರಘುನಾಥಭಟ್ಟ ಸ್ಮರಣೆ

080.8897 BHAR

ರತ್ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗಡೆ

ರತ್ನಶ್ರೀ

080.882944 HEGR

ರಮಾನಂದ ಪಡಕೋಣೆ

ಪರಮಾನಂದ

080.888 RAM

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಠಾಕೂರ

ರವೀಂದ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

080.888 THA

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜೋಶಿ

ಹೋರಾಟ

080.88097 JOS

ರಾಜಪುರೋಹಿತ ಜಯತೀರ್ಥ

ಜಯತೀರ್ಥ

080.888 RAJ

ರಾಜಮ್ಮ ತಿರುಮಲೆ

ಭಾರತಿ

080.888 RAJ

ರಾಜರತ್ನಂ ಜಿ.ಪಿ.

ರಾಜಮಾರ್ಗ

080.888 RAJ

ರಾಜರತ್ನಂ ಜಿ.ಪಿ.

ನಮ್ಮ ರಾಜರತ್ನಂ

080.888 RAJ

ರಾಜಶೇಖರನ್ ಎಂ.ವಿ.

ನಿಜಬಿಂಬ

080.883521  RAJ

ರಾಜಶೇಖರನ್ ಎಂ.ವಿ.

ಗ್ರಾಮಚೇತನ

080.883521  RAJ

ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ

ನಮನ

080.883527  NAR

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೆ.ಇ.

ಲೋಕಮಿತ್ರ

080.8837 RAD

ರಾನಂ

ಕನ್ನಡ ಚಂದ್ರ

080.888 CHA

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಹೆಗಡೆ

ಸವಿ ನೆನಪು

080.883521  HEG

ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ ಎಸ್.

ಸವಿ ನೆನಪು

080.888 RAM

ರಾಮಣ್ಣ ಅರ್ಜುಣಗಿ

ಫಂಡಿನ ರಾಮಣ್ಣ

080.8836  ARJ

ರಾಮಣ್ಣ ಕೋಡಿಹೊಸಹಳ್ಳಿ

ಅಭಿರಾಮ

080.88097 KOD

ರಾಮಣ್ಣ ಬಾಪು

ನೂರೈದರ ಧೀಮಂತ

080.88344  RAM

ರಾಮಯ್ಯ ವೈ.ಕೆ.

ಜೀವನದಿ

080.883521  RAM  Vol.1

ರಾಮಯ್ಯ ವೈ.ಕೆ.

ಹೇಮಾವತಿ

080.883521  RAM  Vol.2

ರಾಮಯ್ಯ ವೈ.ಕೆ.

ಹೊನ್ನಚಂದ್ರಿಕೆ

080.883521  RAM  Vol.3

ರಾಮರಾಯ ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ

ರಾಸದರ್ಶನ

080.888 RAM

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಿ.

ಮಧುರ ಸೃತಿ

080.888 RAM

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ

ಸಮರದಲ್ಲಿ ಗೆಲವು,ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ

080.883521  RAHH

ರಾಮೇಗೌಡ ಎಸ್.

ತಪಸ್ವಿ

080.8837 RAM

ರೆಡ್ಡಿ ದೇವರಕೊಂಡಾ

ಗುಣಮಧುರ

080.884 RED

ರೇವಣ್ಣ ಸಾಗರನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.

ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು

080.883521  REV

ರೈ ಉಷಾ ಪಿ.

ಸಮೃದ್ಧಿ

080.888 RAIU

ಲಕ್ಷಣರಾವ್ ಬಿ.ಆರ್.

ಚಿಂತಾಮಣಿ

080.888 LAKB

ಲಕ್ಷ್ಮೀನರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಎನ್.ಎಸ್.

ನೀಲಾಂಜನ

080.888 BHAL

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆರ್.

ಸಂಪ್ರೀತಿ

080.888 LAKR

ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್  ಪೈಲೂರು

ನೆರಳು ಚೆಲ್ಲಿದ ಮಾಮರ

080.8863  LAK

ವರದರಾಜ ಹುಯಿಲಗೋಳ

ಮಂದಾರ

080.888 HUIV

ವರದಾಚಾರ್ಯ ಎ.ವಿ.

ನಾಟಕ ಶಿರೋಮಣಿ

080.88792 VAR

ವಸಂತರಾಜಯ್ಯ ಎಸ್.ಬಿ.

ಸುಮಾವಸಂತ

080.888 VAS

ವಾಮನ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ

ನುಡಿನಮನ

080.8837 SHE

ವಾಸುದೇವರಾಯ ಎಂ.

ಅರ್ಪಣೆ

080.8837 VAS

ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ಅಬ್ಬಿಗೇರಿ

ಧ್ಯೇಯಪಥದ ದೀಪಧಾರಿ

080.8836 VIR

ವಿಶ್ವನಾಥ ಬಿ.ಎಸ್.

ಬಹುಮುಖಿ

080.88334  VIS

ವಿಸಾಜಿ ಜಿ.ಬಿ.

ಶಿವಗಾಂಗೇಯ

080.888 VIS

ವಿಸೀ

ವಿ.ಸೀ.ನೂರರ ನೆನಪು

080.888 SITV

ವಿಸೀ

ನೂರರ ನಮನ

080.888 SITV

ವಿಸೀ

ವಿ.ಸೀ.75

080.888 SITV

ವೀರಣ್ನ ಸಿ.ಎಂ.

ಅಮೃತವರ್ಷಣಿ

080.88097 TUP

ವೀರನಾಯಕ ಹೆಚ್.ವಿ.

ಹರತಿಸಿರಿ

080.8897 VEE

ವೀರಭದ್ರಯ್ಯ ಬ.

ಇವ ನಮ್ಗವ ಇವ ನಮ್ಮವ

080.888 VEE

ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಗದೆ

ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ

080.882944 HEGV

ವೀರೇಶ

ಅಮೃತವರ್ಷಣಿ

080.88097 TUP

ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ ಆಸೂರಿ

ಪದ್ಮ ಪಲ್ಲವ

080.8878 PAD

ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಟ.ವಿ.

ಸೂಕ್ತಿ ಸುಧಾರ್ಣವ

080.88092 VEN

ವೆಂಕಟರಾಂ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಾತಿಲಕ

080.8878 VENB

ವೆಂಕಟರಾಯಾಚಾರ್ಯ ಕೆ.

ಪ್ರದೀಪಿಕೆ

080.888 VENK

ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಜಿ.

ಚಿರಂಜೀವಿ

080.884 VEN

ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಜಿ.

ವಿದ್ವಜ್ಜೀವಿತ

080.884 VEN

ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಜಿ.

ಶಬ್ದಸಾಗರ

080.884 VEN

ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಜಿ.

ಸಾಹಿತ್ಯ ಜೀವಿ

080.884 VEN

ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಟ.ವಿ.

ಕನ್ನಡ ಮೇರು

080.888 SASV

ವೆಂಕಟಾಚಲ ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಟ.ವಿ.

ಶ್ರೀಮುಖ

080.888 SASV

ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿ ಎಚ್..ಎಸ್.

ಗಂಧವೃತ

080.888 VENH

ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಟ.ಎಸ್.

ಸವಿನೆನಪು

080.888 VENT

ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಟ.ಎಸ್.

ವಿನಯೋನ್ನತಿ

080.888 VENT

ವೆಖಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಕೆ.

ಗಮಕರತ್ನ

080.8878 VEN

ವೈಕುಂಠರಾಜು ಬಿ.ವಿ.

ರಾಜಪಥ

080.88097 VAIG

ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ತೀ.ನಂ.

ಸಮನ್ವಯ

080.8839  SHA

ಶಂಕರರಾಯ ಜಿ..ಬಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯಾ ವೈಭವ

080.883521  SHA

ಶಂಬಾ

ಅಧ್ಯಯನ

080.8809 JOS

ಶಕುಂತಲಾಬಾಯಿ ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್

ಗಮಕ ಶಾರದೆ

080.8878 SHA

ಶಾಂತಿನಾಥ ದೇಸಾಯಿ

ಮುಕ್ತಚಂದ

080.888 DESS

ಶಾಂತಿರಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎರ್ತೂರು

ಶಾಂತಿಶ್ರೀ

080.882944 SAS

ಶಾಮರಾಯ ತ.ಸು.

ಸ್ವಸ್ತಿ

080.888 SHAT

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎ.ಆರ್.ಕೆ

ಅಭಿನಂದನ

080.888 SASK

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎ.ಆರ್.ಕೆ.

ಸ್ಮೃತಿಪುಷ್ಪ

080.888 SASK

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎ.ಆರ್.ಕೆ.

ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸ್ಮರಣಸಂಚಿಕೆ

080.888 SASK

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎ.ಕೆ.

ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ

080.8897 SHAA

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎರ್ತೂರು ಶಾಂತಿರಾಜ

ಶಾಂತಿಶ್ರೀ

080.882944 SAS

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ

ಪಂಡಿತರತ್ನಂ

080.888 SHAK

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿ.ವಿ.ಕೆ.

ಮುರಳಿ ವಾಣಿ

080.8878 SAS

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಬಿ.

ದೇವಗಂಗೆ

080.888 SASS

ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಟ.ವಿ.ವಿ.

ಕನ್ನಡ ಮೇರು

080.888 SASV

ಶಾಸ್ತ್ರೀ ಟ.ವಿ.ವಿ.

ಶ್ರೀಮುಖ

080.888 SASV

ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ

ದಾಸೋಹಸಿರಿ

080.882954 SHI

ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ

ಸಿದ್ಧಗಂಗಾಶ್ರೀ

080.882954 SHI

ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿ.

ದೇವಗಂಗೆ

080.888 SASS

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ರಜತ ಕಮಲ

080.88784 SUBS

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ

ಅಭಿನಂದನ

080.888 KARB

ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್.

ಸ್ನೇಹ ಕಾರ್ತೀಕ

080.888 SIV

ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ ಜಿ.ಎಸ್.

ಜಿ.ಎಸ.ಎಸ.75

080.888 SIV

ಶಿವಶಂಕರ ಜರಗನಹಳ್ಳಿ

ತುಂತುರು

080.888 SHIJ

ಶೀರೂರ ಬಿ.ವ್ಹಿ.

ಸಿರಿಸಂಪದ

080.888 SIR

ಶೀವಲಿಂಗಯ್ಯ ಕೆ.ಪಿ.

ಸುವರ್ಣ ತರಂಗ

080.888 SHIK

ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಮವ ಕೆ.

ನುಡಿನಮನ

080.8837 SHE

ಶೇಸಗಿರಿರಾವ್ ಎಲ್.ಎಸ್.

ಸೌಜನ್ಯ

080.888 SES

ಶೇಸಗಿರಿರಾವ್ ಎಲ್.ಎಸ್.

ಕನ್ನಡ ಜನಪ್ರಿತಿ

080.888 SES

ಶ್ರೀಕಂಠ ಗುಂಡಪ್ಪ

ಶ್ರೀಕಂಠ ರಂಗದರ್ಶನ

080.88792 SRIG

ಶ್ರೀಕಂಠನ್ ಆರ್ .ಕೆ.

ಸಿರಿಕಂಠ

080.8878 SRI

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ತೀ.ನಂ.

ಶ್ರೀಕಂಠತೀರ್ಥ

080.888 SRE

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.

ಶ್ರೀ ಉತ್ಸವ

080.888 SRI BMS

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.

ಶ್ರೀಗಂಧ

080.888 SRIB

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.

ಸಂಭಾವನೆ

080.888 SRIB

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ಣಾಟಕ ಶ್ರೀ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 SRI BMS

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.

ಶ್ರೀ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 SRI BMS

ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಬಿ.ಎಂ.

ಶ್ರೀ ಸ್ಮರಣೆ

080.888 SRI BMS

ಶ್ರೀನಾಥಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿ.ವಿ.

ಕುಲದೀಪ

080.8862  SHA

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಮಾಸ್ತಿ ಸ್ಮರಣೆ

080.888 IYEM

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಡಾ.ಮಾಸ್ತಿ ಗೌರವ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 IYEM

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಪ್ರಬುದ್ಧ ಕರ್ನಾಟಕ:ಮಾಸ್ತಿ ಸಂಚಿಕೆ

080.888 IYEM

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಮಾಸ್ತಿ ನಮನ

080.888 IYEM

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ

080.888 IYEM

ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಹೊ.

ಅಪರಂಜಿ

080.8836  SREH

ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಹೊ.

ಧವಳಶ್ರೀ

080.8836  SREH

ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯ ಹೊ.

ಸೇವಾಶ್ರೀ

080.8836  SREH

ಶ್ರೀನಿವಾಸರಾವ್ ಎಸ್.ವಿ.

ಸೌರಭಶ್ರೀ

080.888 SRISV

ಶ್ರೀಹರಿ ಕೆ.ಎನ್.

ಸ್ವರ್ಣರಶ್ಮಿ

080.8836  SRI

ಷಡಕ್ಷರಿ

ಶಿವಕವಿ ಷಡಕ್ಷರಿ

080.888 SHAT

ಸಣ್ಣಯ್ಯ ಬಿ.ಎಸ್.

ಪರಿಣತ

080.888 SAN

ಸದ್ಬೋಧ ಚಂದ್ರಿಕೆಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವ

ಆನಂದವನ

080.882945  S.C.

ಸಮೇತನಹಳ್ಳಿ ರಾಮರಾಯ

ರಾಸದರ್ಶನ

080.888 RAM

ಸರಿತಾ ಕುಸುಮಾಕರ ದೇಸಾಯಿ

ಸಹನಾ

080.888 DESS

ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಯೋಗಿ

ಭೂಷಣ

080.882945  SAR

ಸಾಗರನಹಳ್ಳಿ ಎಸ್.ರೇವಣ್ಣ

ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು

080.883521  REV

ಸಿಂಗಾರಿಗೌಡ ಕೆ.

ಸಿಂಗಾರ

080.883521  SIN

ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ

ಕಾವ್ಯಾನಂದ

080.888 PURS

ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ

ಸಹೃದಯ

080.888 PURS

ಸಿಪಿಕೆ

ಸಾರ್ಥಕ

080.888 KRIN

ಸೀತಾರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟಿ.

ವೇದಗಂಗಾ

080.8878 SEE

ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಎಂ..ವಿ.

ಆಸ್ವಾದ

080.888 SIT MVS

ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ದೇರಾಜೆ

ರಸ ಋಷಿ

080.8839  SIT

ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ವಿ.

ವಿ.ಸೀ.ನೂರರ ನೆನಪು

080.888 SITV

ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ವಿ.

ನೂರರ ನಮನ

080.888 SITV

ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ವಿ.

ವಿ.ಸೀ.75

080.888 SITV

ಸುಂದರರಾವ್ ಬ.ನ.

ವನವಿಹಾರಿ

080.888 SUN

ಸುನಂದಮ್ಮ ಟಿ.

ಸುನಂದಾಭಿನಂದನ

080.888 SUN

ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಕೆ.ವಿ.

ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

080.88792 SUB

ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ರಜತ ಕಮಲ

080.88784 SUBS

ಸುಬ್ಬರಾಯ ಎಂ.ವಿ.

ಸುಕೃತ

080.888 SUBM

ಸುಬ್ಬರಾಯ ತ.ರಾ.

ತ.ರಾ.ಸು.ಬದುಕು-ಬರೆಹ

080.888 TARK

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಪಿ.ಸಿ.

ವಿಶ್ವಕಲಾ ಪಿ.ಸಿ.

080.887933 SUB

ಸುಬ್ರಾಯಶರ್ಮ

ವಿವೇಕಭಾಸ್ಕರ

080.882945 SUB

ಸೂರ್ಯನಾಥ ಕಾಮತ

ಸೂರ್ಯಕೀರ್ತಿ

080.8897 KAM

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಚಡಗ

ಸಡಗರ

080.888 CHA

ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾವ್ ಎಚ್..ಜಿ.

ಸೂರ್ಯಸ್ಮರಣೆ

080.88372 SUR

ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ

ಒಸಗೆ

080.888 BHAS

ಸೇಡಿಯಾಪು ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟ

ನಂದಾದೀವಿಗೆ

080.888 BHAS

ಸ್ವಾಮಿ ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್

ಸ್ವಾಮಿಯಾನ

080.888 SWA

ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

ಬರಹ ಬಾಗಿನ

080.888 HAM

ಹಂಪ ನಾಗರಾಜಯ್ಯ

ಸಂಕೃತಿ

080.888 HAM

ಹರತಿ

ಹರತಿಸಿರಿ

080.8897 VEE

ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರ

ಪುನರೂರು ಪುರಸ್ಕಾರ

080.888 PUNK

ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಕು.ಶಿ.

ಪ್ರವೃತ್ತ

080.8837 BHAK

ಹರಿದಾಸ ಭಟ್ಟ ಕು.ಶಿ.

ಲೋಕಮಿತ್ರ

080.8837 BHAK

ಹಳಕಟ್ಟಿ ಫ.ಗು.

ಮಣಿಹ

080.884 HAL

ಹಾರನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

ಸಮರದಲ್ಲಿ ಗೆಲವು,ಸೋಲಿನಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ

080.883521  RAMH

ಹಿರಣ್ಣಯ್ಯ ಮಾ.

ಅನ್ನದಾತರ ಅಂಗಳದಿಂದ

080.88792 HIR

ಹಿರಿಯಣ್ಣ ಎಂ.

Professor M.Hiriynna

080.8811 HIR

ಹಿರೇಮಠ ಆರ್.ಸಿ.

ಬೆಳ್ವೊಲ

080.888 HIRR

ಹಿರೇಮಠ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ

ವಾತ್ಸಲ್ಯ

080.888 HIRP

ಹುಯಿಲಗೋಳ ವರದರಾಜ

ಮಂದಾರ

080.888 HUIV

ಹೆಗಡೆ ಮಹಾಬಲ

ಯಕ್ಷಗಾನದ ಮಹಾಬಲ

080.8839  HEG

ಹೆಗಡೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ

ಸವಿ ನೆನಪು

080.883521  HEG

ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮಂಜಯ್ಯ

ಮಹಾಚೇತನ

080.882944 HEGM

ಹೆಗ್ಗಡೆ ರತ್ನಮ್ಮ

ರತ್ನಶ್ರೀ

080.882944 HEGR

ಹೆಗ್ಗದೆ ವೀರೇಂದ್ರ

ಪ್ರವರ್ಧಮಾನ

080.882944 HEGV

ಹೆಗ್ಗೋಡು ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

ನಮ್ಮ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ

080.88792 SUB

ಹೊನ್ನಾಪುರಮಠ ಗದಿಗಯ್ಯ ಹುಚ್ಚಯ್ಯ

ಹೊನ್ನಪುರ

080.888 HON