ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

25 April 2019ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ ನಾಗರಾಜರಾವ್‌ ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ.ರಾವ್‌ ಶ್ರೀ ಕೊರಟಿ ಶ್ರಿನಿವಾಸರಾವ್‌ ದತ್ತಿ

ಉಪನ್ಯಾಸ: ಡಾ.ಬಿ.ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ
ವಿಷಯ:ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕತೆ ದಿನಾಂಕ : 25-04-2019 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 05-30 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: