ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

21 March 2019ಶ್ರೀ ಕಣಕಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿರಾವ್‌ ದತ್ತಿ

ವಿಷಯ: ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಸಂಗೀತ: ವಿದುಷಿ ಗಿರಿಜಾ ಶಾಸ್ತ್ರೀ
ದಿನಾಂಕ : 21-03-2019 ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ 05-30 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: