ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

11 March 2019ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಭೆ
ದಿನಾಂಕ : 11-03-2019 ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ 06-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: