ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

08 March 2019ಶ್ರೀಮತಿ ರಂಗನಾಯಕಮ್ಮ- ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ.ಸುಬ್ಬರಾವ್‌ ದತ್ತಿ

ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ: ಕು|| ಐಶ್ವರ್ಯ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕೆ
ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕಲಾವಿದೆ
ದಿನಾಂಕ : 08-03-2019 ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ 06-00 ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ : ಎಂ.ವಿ.ಸೀ.ಸಭಾಂಗಣ, ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ. ಕಲಾಭವನ
ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ: